Art Fun

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

  • každý žák má možnost přihlásit se do kteréhokoliv kroužku

  • kroužek zahájí svou činnost, bude-li ho navštěvovat nejméně 7 žáků, při nižším počtu bude kroužek otevřen jen ve zcela mimořádných případech

  • pokud se žák do kroužku přihlásí, je povinen v daný den a čas na kroužek docházet

  • nemůže-li se žák kroužku účastnit (nemoc, návštěva lékaře, rodinné důvody), musí svou nepřítomnost doložit omluvenkou

  • žák se může ze zájmového kroužku odhlásit pouze ze zdravotních důvodů, a to ke konci pololetí; odhlášení je nutné provést ihned písemně

  • platba je složenkou, kterou žák dostane při první návštěvě kroužku

  • úhrady za kroužky jsou nevyúčtovatelné

NABÍDKA

Kontaktujte nás

ZRZ

Copyright © 2020 Základní škola Marjánka

Zřizovatel Městská část Praha 6

Tel: 220 517 391

Email: info@zsmarjanka.cz

Adresa

Bělohorská 417/ 52 162 00 Praha 6 - Břevnov