Možnost vyzvednutí obědů od 9.11.

Vážení rodiče,

pokud máte zájem odebírat obědy ze školní jídelny od 9.11.2020, neprodleně nahlaste tuto skutečnost vedoucí školní jídelny na email:jidelna@zsmarjanka.cz. Obědy se vydávají pouze do vlastních přinesených jídlonosičů.


Na četné dotazy doplňující informace: V rámci VHČ cena oběda 79 Kč, odběr max. 3 ks obědů na 1 stravované dítě (stávající cena dle věku dítěte).

Kontaktujte nás

ZRZ

Copyright © 2020 Základní škola Marjánka

Zřizovatel Městská část Praha 6

Tel: 220 517 391

Email: info@zsmarjanka.cz

Adresa

Bělohorská 417/ 52 162 00 Praha 6 - Břevnov