naše logo

naše logo

Bakaláři

Reservando

menu

úvodní stránka
školní rok
historie školy
učitelé
kontakty
dokumenty
inspekční zpráva ČŠI
školská rada
sportovní třídy
výuka cizích jazyků
školní družina + klub
školní jídelna
rozvrhy
akce, aktivity
ročníkové práce
galerie na chodbě
registr oznámení
akce + fotogalerie
projekty 110 let Břevnova
napsali o nás
napište nám
autor stránek

virtuální prohlídka

spolupracujeme


spolupracujeme
 

sportovní třídy


Sportovní třídy na ZŠ Marjánka

Ve školním roce 2003/2004 byly při Základní škole Marjánka zřízeny sportovní třídy se zaměřením na kopanou. Garantem sportovních tříd je fotbalový klub AC Sparta Praha fotbal a.s. Základní škola Marjánka byla vybrána, neboť se nachází nedaleko nově vybudovaného Tréninkového centra mládeže na Strahově (bývalý spartakiádní stadion). Fotbalový klub oslovil vedení školy a dohodl se s ním na spolupráci.
Cílem tohoto spojení je především skloubení nároků školy a vrcholové kopané. Úkolem je příprava žáků po stránce vzdělávací a sportovní.
Škola se zavázala zajistit kvalitní vzdělávací proces, zohlednit časovou náročnost sportu, přizpůsobit rozvrh hodin, umožnit využití volného času mezi školou a odpoledním tréninkem založením Školního klubu, úzce spolupracovat s trenéry jednotlivých mládežnických družstev, pro žáky třetích tříd zajistit přesun do tréninkového centra, uvolňovat žáky na mimořádné sportovní akce pořádané fotbalovým klubem.
Fotbalový klub se zavázal škole poskytnout kvalitní sportovní vybavení pro tělesnou výchovu a speciální sportovní přípravu, umožnit absolvování hodiny tělesné výchovy v tréninkovém centru, zajistit kvalifikované odborníky pro vedení hodin tělesné výchovy, ale i speciální sportovní přípravy.
Oba subjekty se pak dohodly na pravidelných schůzkách a jednáních (Rada sportovních tříd), kde budou hodnotit dosavadní spolupráci, ale také se vzájemně informovat o problémech a možnostech jejich nápravy. 
Fotbalový klub na základě talentových zkoušek (duben 2003) vybral 43 žáků, z toho 12 do třetí třídy , 16 do šesté třídy a 15 do sedmé třídy . Tito žáci musí splňovat nejen výkonnostní požadavky, ale sledován je u nich i kvalitní prospěch. 
Školní rok ukázal přínos spolupráce jak pro fotbalový klub, tak i pro základní školu. Žáci sportovní šesté a sedmé třídy získali tři hodiny tělesné výchovy navíc, tj. 5 hodin tělesné výchovy, v nichž plní jak osnovy základní školy, tak nároky speciální sportovní přípravy (speciální sportovní trénink, plavecký výcvik, aerobik, lyžařský kurz, speciální fotbalové soustředění). Žáci třetí třídy mají dvě hodiny tělesné výchovy a dvě hodiny speciální přípravy formou zájmového kroužku. 
Zástupci školy, fotbalového klubu a trenéři jednotlivých družstev se scházejí pravidelně v rámci pedagogických rad, kde společně projednávají zejména prospěch jednotlivých žáků a jejich chování. Dále pak projednávají další možnosti a návrhy, které přispívají ke zlepšení spolupráce pedagogů a trenérů, ale i práci žáků sportovních tříd. Akutní problémy jsou řešeny operativně. 
Cíle, na kterých se zástupci obou subjektů dohodli, jsou postupně plněny.
Ve výhledu do budoucna by na Základní škole Marjánka mělo být sedm sportovních tříd od třetího ročníku do devátého. Ve spolupráci s fotbalovým klubem by mělo docházet k dalšímu zkvalitnění sportovního vybavení. Úkolem školy a fotbalového klubu je a bude připravovat žáky sportovních tříd jak po stránce sportovní, tak i v otázce vzdělávacího procesu. Předpokladem je, že tito žáci se budou moci dále vzdělávat nejen v tréninkových centrech při středních školách a učilištích, ale že budou schopni zvládnout jakékoli nároky škol vyššího stupně.

 

úřední e-deska

spolupracujeme

Etická škola

Finančně gramotná škola

Vybudování přírodní učebny v objektu ZŠ Marjánka

video

fotografie

Hasičská stanice

Národní technické muzeum

Výtvarná výchova 5.A

Křest knihy

Divadlo Fígl v ŠD

Kouzelník Marko

Plavecko-běžecký pohár

2. AE + 2. C - Divadlo kouzel Pavla Kožíška, Líbeznice

Dýně a Halloween
ve 2.B

Drakiáda ve 2.B

Čteme spolu

Štefánikova hvězdárna

Náprstkovo muzeum

Poděkování p. Chludovi

V rámci výtvarné výchovy navštívila třída 4. A Colloredo Mansfeldský palác

V rámci výtvarné výchovy navštívila třída 4.A Bílkovu vilu

Malý TeamGym junior

Halloween v 1. B

Fotografický den 6. C

8.A a 8.B ve vodárně

Koupili jsme prales :-)

Návštěva Archeologického parku v Liboci

Halloween

Třeťáci na Ekofarmě Čapí hnízdo

8.C - střípky z června 2015

Červen 7.B + 7.C

7.A na návštěvě
ve stacionáři DIAKONIE
ve Stodůlkách

Návštěva Zoo s druhým cizím jazykem

Druháci v červnu

Druháci na Hrad!

Třicetiletá válka

Shromáždění
s Večerníčkem

Divadlo v 1.B

Pirátská škola v přírodě

Projekt „Voda
pro budoucnost“

Zatmění Slunce a 3.A

6. A a 7. B v rámci projektu Velká válka 1914 – 1918
na výstavě v Národním technickém muzeu

Třeťáci a žáci 1.B podnikli vánoční exkurzi do svíčkárny

Cottbus

Školní výlet 2.A a 2.B - Velikonoce s kocourem Mikešem

1.A + 1.B na velikonočním výletě

Bruslení sportovních tříd

Druháci v Přerově

Vánoční dílny v Písecké bráně 1. tříd

Mistrovství ČR
ve sportovní gymnastice mužských složek

MEMORIÁL JANA GAJDOŠE

Výlet za praotcem Čechem

Secese a symbolismus

60. výročí založení Střední školy civilního letectví

Cyril a Metoděj

Žáci 8.B na školním pozemku při budování venkovního posezení…

Škola v přírodě
4.A a 4.B

Šumava - výlet 8.A

Jak si hrajeme
ve školní družině?

Berušky se připravují na soutěž

Závod dvojic o pohár Prostějova

Společenské chování

Národní památník
na Vítkově

Kde se bere energie

Výlet za čerty

Memoriál Jana Gajdoše

Mise Vyšehrad

Ladronka

3.B na Šumavě

5. A se šesťáky
v Aquapalace
v Čestlicích

Divadlo jazyků – středa

Divadlo jazyků – úterý

Divadlo jazyků – pondělí

Divoký západ

Atentát na Heydricha – 70

Druháci a projekt "Pohádková Praha"

Výlet třídy 9.A

DEN S IZS