naše logo

naše logo

Bakaláři

Reservando

menu

úvodní stránka
školní rok
historie školy
učitelé
kontakty
dokumenty
inspekční zpráva ČŠI
školská rada
sportovní třídy
výuka cizích jazyků
školní družina + klub
školní jídelna
rozvrhy
akce, aktivity
ročníkové práce
galerie na chodbě
registr oznámení
akce + fotogalerie
projekty 110 let Břevnova
napsali o nás
napište nám
autor stránek

virtuální prohlídka

spolupracujeme


spolupracujeme
 

akce, aktivity, volný čas


ZÁJMOVÉ KROUŽKY
(čas a den konání kroužku bude upřesněn dle zájmu dětí)

• každý žák má možnost přihlásit se do kteréhokoliv kroužku
• kroužek zahájí svou činnost, bude-li ho navštěvovat nejméně 7 žáků, při nižším počtu bude kroužek otevřen jen ve zcela mimořádných případech
• pokud se žák do kroužku přihlásí, je povinen v daný den a čas na kroužek docházet
• nemůže-li se žák kroužku účastnit (nemoc, návštěva lékaře, rodinné důvody), musí svou nepřítomnost doložit omluvenkou
• žák se může ze zájmového kroužku odhlásit pouze ze zdravotních důvodů, a to ke konci pololetí; odhlášení je nutné provést ihned písemně
• platba je složenkou, kterou žák dostane při první návštěvě kroužku
• úhrady za kroužky jsou nevyúčtovatelné

KROUŽKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2018 – 2019

  Název kroužku Vyučující Místnost další informace

1*)

Klub mladých diváků Jorga Wittlichová KMD jorga.wittlichova@zsmarjanka.cz

2

Šikovné ruce Kupšová Lucie č. 20 lucie.kupsova@zsmarjanka.cz

3

Počítačová školička Oheim  Zdeněk č. 15 zdenek.oheim@zsmarjanka.cz

4*)

Logopedie*) Markovičová Lada dílna školní družiny lada.markovicova@zsmarjanka.cz

5*)

Nikdo mi nerozumí, nevím, kudy kam *) Pospíšilová Renáta   renata.pospisilova@zsmarjanka.cz

6

Doučování Ma – příprava na přijímací zkoušky pro 9. ročník Oherová Petra č. 14 petra.oherova@zsmarjanka.cz

7

Výtvarné techniky + keramika (středa 16.00 – 17.30 hodin) Hladíková Jana dílna jana.hladikova@zsmarjanka.cz

*) kroužky jsou neplacené

EXTERNÍ NABÍDKA KROUŽKŮ

 

Název kroužku

Vyučující

Místnost

email / informace

1

Sebeobrana p. Lázeňský tělocvična roman.lazensky@ewto.cz

2

Šachový kroužek p. Černoušek učebna č. 8 info@sachovykrouzek.cz

3

Aerobik (dospělí) p. Johnová tělocvična vl-jo@seznam.cz

4

Jóga (dospělí) pí. Žítková tělocvična mzitkova@gmail.com

 

5

Taneční kroužek Ivy Langerové každé úterý 16.00 – 17.00 hodin (ukázková lekce bude 12.9.2018  v 16.0 hodin v tělocvičně) Sailerová Tereza tělocvična https://www.ivalangerova.cz/praha-6/zs-marjanka.

6

Kutil pí. Poláčková dílny

info@kutiljunior.cz

7

Plavání p. Koc bazén www.plavatsnadno.cz

8

Cvičíme se švihadly pí. Bočková tělocvična anezka.bockova@gmail.com

9

Karate pí. Benešová tělocvična radanabenesova@seznam.cz

10

Tennis pro děti p. Gelhardt tělocvična info@tenisprodeti.cz

11

Gymnastika pro děti pí. Doležalová tělocvična info@gymnastikaprodeti.org

12

LEGO pí. Matějovská učebna 01 pmatejovska@bricks4kids.com

  

 

úřední e-deska

spolupracujeme

Etická škola

Finančně gramotná škola

Vybudování přírodní učebny v objektu ZŠ Marjánka

video

fotografie

Hasičská stanice

Národní technické muzeum

Výtvarná výchova 5.A

Křest knihy

Divadlo Fígl v ŠD

Kouzelník Marko

Plavecko-běžecký pohár

2. AE + 2. C - Divadlo kouzel Pavla Kožíška, Líbeznice

Dýně a Halloween
ve 2.B

Drakiáda ve 2.B

Čteme spolu

Štefánikova hvězdárna

Náprstkovo muzeum

Poděkování p. Chludovi

V rámci výtvarné výchovy navštívila třída 4. A Colloredo Mansfeldský palác

V rámci výtvarné výchovy navštívila třída 4.A Bílkovu vilu

Malý TeamGym junior

Halloween v 1. B

Fotografický den 6. C

8.A a 8.B ve vodárně

Koupili jsme prales :-)

Návštěva Archeologického parku v Liboci

Halloween

Třeťáci na Ekofarmě Čapí hnízdo

8.C - střípky z června 2015

Červen 7.B + 7.C

7.A na návštěvě
ve stacionáři DIAKONIE
ve Stodůlkách

Návštěva Zoo s druhým cizím jazykem

Druháci v červnu

Druháci na Hrad!

Třicetiletá válka

Shromáždění
s Večerníčkem

Divadlo v 1.B

Pirátská škola v přírodě

Projekt „Voda
pro budoucnost“

Zatmění Slunce a 3.A

6. A a 7. B v rámci projektu Velká válka 1914 – 1918
na výstavě v Národním technickém muzeu

Třeťáci a žáci 1.B podnikli vánoční exkurzi do svíčkárny

Cottbus

Školní výlet 2.A a 2.B - Velikonoce s kocourem Mikešem

1.A + 1.B na velikonočním výletě

Bruslení sportovních tříd

Druháci v Přerově

Vánoční dílny v Písecké bráně 1. tříd

Mistrovství ČR
ve sportovní gymnastice mužských složek

MEMORIÁL JANA GAJDOŠE

Výlet za praotcem Čechem

Secese a symbolismus

60. výročí založení Střední školy civilního letectví

Cyril a Metoděj

Žáci 8.B na školním pozemku při budování venkovního posezení…

Škola v přírodě
4.A a 4.B

Šumava - výlet 8.A

Jak si hrajeme
ve školní družině?

Berušky se připravují na soutěž

Závod dvojic o pohár Prostějova

Společenské chování

Národní památník
na Vítkově

Kde se bere energie

Výlet za čerty

Memoriál Jana Gajdoše

Mise Vyšehrad

Ladronka

3.B na Šumavě

5. A se šesťáky
v Aquapalace
v Čestlicích

Divadlo jazyků – středa

Divadlo jazyků – úterý

Divadlo jazyků – pondělí

Divoký západ

Atentát na Heydricha – 70

Druháci a projekt "Pohádková Praha"

Výlet třídy 9.A

DEN S IZS