naše logo

naše logo

Bakaláři

Reservando

menu

úvodní stránka
školní rok
historie školy
učitelé
kontakty
dokumenty
inspekční zpráva ČŠI
školská rada
sportovní třídy
výuka cizích jazyků
školní družina + klub
školní jídelna
rozvrhy
akce, aktivity
ročníkové práce
galerie na chodbě
registr oznámení
akce + fotogalerie
projekty 110 let Břevnova
napsali o nás
napište nám
autor stránek

virtuální prohlídka

spolupracujeme


spolupracujeme
 

školní jídelna


PROVOZ: ŠKOLNÍ JÍDELNA :
Vedoucí školní jídelny:
tel.: 220 516 033, email: jidelna@zsmarjanka.cz 

Dle Vyhlášky 107/2005 jsou žáci rozděleni dle dosaženého věku do skupin:
· 1. skupina 3 – 6 let tarif za       1 oběd činí 24 Kč
· 2. skupina 7 – 10 let tarif za     1 oběd činí 26 Kč
· 3. skupina 11– 14 let tarif za    1 oběd činí 29 Kč
· 4. skupina 15 a více let tarif za 1 oběd činí 35 Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni vždy na období školního roku, ve kterém dosáhnou věkové hranice dle skupin 1 – 4. Každý strávník je povinen nosit čip, kterým se prokazuje u výdeje jídla. Čip je nepřenosný. Strávník si čipem vybírá ze dvou nabízených jídel, a to vždy dva dny předem. Strávník zaplatí kauci za čip 130 Kč, která mu bude vrácena po ukončení stravování.

MOŽNOST OBJEDNÁVÁNÍ OBĚDŮ PŘES INTERNET
1. Přihlašovat i odhlašovat stravu můžete kdykoliv po celých 24 hodin.
2. Můžete použít libovolný počítač připojený na internet
3. K možnosti objednávat přes internet si musíte osobně vyzvednout přístupové kódy u vedoucí školní jídelny.
4. Adresa pro objednání stravy je www.strava.cz
5. Dále pak přihlášení uživatele – zařízení 2108 – odeslat – a dále dle přiděleného kódu vedoucí školní jídelny.
6. V případě malého počtu objednaného jídla (do 20 ks) se toto jídlo nevaří, náhradní jídlo je MENU 1

PLATBY:
1. Z běžného účtu
• převodem – platba do 25. dne na měsíc následující 
• číslo účtu: 5933061/0100 
• variabilní symbol pro identifikaci platby přidělí vedoucí školní jídelny
            Částka:
                       1. skupina 528 Kč
                       2. skupina 572 Kč
                       3. skupina 638 Kč
                       4. skupina 770 Kč

2. Složením hotovosti na výše uvedený účet v bance.

3. Pouze v nutných případech v hotovosti do pokladny školní jídelny. 

U VŠECH PLATEB NUTNO UVÁDĚT PŘIDĚLENÝ VARIABILNÍ SYMBOL.

• Termín plateb je vždy do 25. dne v měsíci na měsíc následující. Bez uhrazeného stravného není možné stravování žáků.

ODHLÁŠKY OBĚDŮ
Odhlášky oběda bez jeho úhrady lze provádět během dne do 13:00 hod., a to na den dopředu na tel. č. 220 516 033 nebo emailu jidelna@zsmarjanka.cz. Odhlásit oběd bez úhrady v den nepřítomnosti žáka není možné. Rodič musí oběd uhradit a může si oběd vyzvednout v době 11.00 – 11.35 nebo 13.45 – 14.00 hodin do přinesených nádob.
V případě nepřítomnosti žáka lze jídlo vydat pouze první den nemoci, a to v době od 11:00 do 11:30 a od 13:45 do 14:00 do přinesených nádob. Během hlavního výdeje jídla je rodičům a cizím osobám přísně zakázáno vstupovat do prostoru jídelny.
Neodhlášený oběd nebude zohledněn v platbě za obědy.
• Poslední odhlášení obědů bude možné v sobotu 23. 6. 2018.
• Věříme, že školního stravování, které bude prováděno podle zásad správné výživy školních dětí, využijete.
• Provoz školní jídelny schválen a povolen hygienickou službou.
 

úřední e-deska

spolupracujeme

Etická škola

Finančně gramotná škola

Vybudování přírodní učebny v objektu ZŠ Marjánka

video

fotografie

Hasičská stanice

Národní technické muzeum

Výtvarná výchova 5.A

Křest knihy

Divadlo Fígl v ŠD

Kouzelník Marko

Plavecko-běžecký pohár

2. AE + 2. C - Divadlo kouzel Pavla Kožíška, Líbeznice

Dýně a Halloween
ve 2.B

Drakiáda ve 2.B

Čteme spolu

Štefánikova hvězdárna

Náprstkovo muzeum

Poděkování p. Chludovi

V rámci výtvarné výchovy navštívila třída 4. A Colloredo Mansfeldský palác

V rámci výtvarné výchovy navštívila třída 4.A Bílkovu vilu

Malý TeamGym junior

Halloween v 1. B

Fotografický den 6. C

8.A a 8.B ve vodárně

Koupili jsme prales :-)

Návštěva Archeologického parku v Liboci

Halloween

Třeťáci na Ekofarmě Čapí hnízdo

8.C - střípky z června 2015

Červen 7.B + 7.C

7.A na návštěvě
ve stacionáři DIAKONIE
ve Stodůlkách

Návštěva Zoo s druhým cizím jazykem

Druháci v červnu

Druháci na Hrad!

Třicetiletá válka

Shromáždění
s Večerníčkem

Divadlo v 1.B

Pirátská škola v přírodě

Projekt „Voda
pro budoucnost“

Zatmění Slunce a 3.A

6. A a 7. B v rámci projektu Velká válka 1914 – 1918
na výstavě v Národním technickém muzeu

Třeťáci a žáci 1.B podnikli vánoční exkurzi do svíčkárny

Cottbus

Školní výlet 2.A a 2.B - Velikonoce s kocourem Mikešem

1.A + 1.B na velikonočním výletě

Bruslení sportovních tříd

Druháci v Přerově

Vánoční dílny v Písecké bráně 1. tříd

Mistrovství ČR
ve sportovní gymnastice mužských složek

MEMORIÁL JANA GAJDOŠE

Výlet za praotcem Čechem

Secese a symbolismus

60. výročí založení Střední školy civilního letectví

Cyril a Metoděj

Žáci 8.B na školním pozemku při budování venkovního posezení…

Škola v přírodě
4.A a 4.B

Šumava - výlet 8.A

Jak si hrajeme
ve školní družině?

Berušky se připravují na soutěž

Závod dvojic o pohár Prostějova

Společenské chování

Národní památník
na Vítkově

Kde se bere energie

Výlet za čerty

Memoriál Jana Gajdoše

Mise Vyšehrad

Ladronka

3.B na Šumavě

5. A se šesťáky
v Aquapalace
v Čestlicích

Divadlo jazyků – středa

Divadlo jazyků – úterý

Divadlo jazyků – pondělí

Divoký západ

Atentát na Heydricha – 70

Druháci a projekt "Pohádková Praha"

Výlet třídy 9.A

DEN S IZS